Ogłoszenia na XXX. Niedzielę zwykłą

XXX. Niedziela zwykła

23. październik A.D. 2016

  1. W najbliższym tygodniu liturgicznym obchodzimy:
  • w piątek - Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
  1. Zapraszam na Msze św., które są celebrowane w każdą środę o g. 18:00. W miesiącu październiku, w środy także Różaniec Święty z udziałem dzieci.
  2. Na stoliku na końcu kościoła są wyłożone karteczki na Wypominki półroczne. Wypełnione karteczki można składać z ofiarą do wystawionego koszyczka na stoliku. do następnej niedzieli.
  3. Żałobna Msza św. za naszych zmarłych, za których modlić się będziemy przez pół roku w Wypominkach, zostanie odprawiona w środę 2. listopada o g. 18:00. Za ofiary na Wypominki, będą zakupione znicze, każda rodzina po wyczytaniu zmarłych podejdzie do symbolicznego grobu aby zapalić znicz.
  4. Zmiana z czasu letniego na zimowy 2016, nastąpi w nocy z 29 na 30 października - tj. z soboty na niedzielę. Zegarki przestawiamy z godziny 3:00 na godzinę 2:00.
  1. Na cały tydzień z serca błogosławię,

ks. Proboszcz

Maksymilian Maria MacAulay

Comments are closed.