Ogłoszenia na VI. Niedzielę zwykłą

VI. Niedziela zwykła, Rok I, A

12. luty A.D. 2017

  1. W najbliższym tygodniu liturgicznym obchodzimy:
    • wtorek -  Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy.
  2. Powierzamy w modlitwie dzieci, które dziś przyjęły Sakrament Chrztu św. oraz ich rodziców, aby potrafili kierować ich życiem w taki sposób, jak tego chce od nas Chrystus.
  3. Trzecie spotkanie osób przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania dziś o g. 19:00.
  4. Niechaj ta święta liturgia, w której uczestniczyliśmy, pozwoli nam postępować drogą przykazań i drogą miłości. Niechaj umocni nas w tym Boże błogosławieństwo.

ks. Proboszcz

Maksymilian Maria MacAulay

Comments are closed.