Ogłoszenia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rok I, A

16. kwietnia A.D. 2017

  1. W tym tygodniu liturgicznym obchodzimy:
  • od poniedziałku do soboty - Oktawę Wielkanocy.
  • w niedzielę - Niedziela Miłosierdzia Bożego.
  1. Bardzo się cieszę z Waszej obecności przez całe Triduum Paschalne. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, którzy zostawiliście wszystko inne, aby być razem z Chrystusem przy Jego męce i śmierci.
  2. Doświadczywszy spotkania ze Zmartwychwstałym idźmy głosić Go swoim życiem, świadcząc o Jego miłości. Niech towarzyszy nam w tym błogosławieństwo wszechmogącego Boga.

ks. Proboszcz

Maksymilian Maria MacAulay

Comments are closed.