Ogłoszenia na Niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

VII. Niedziela wielkanocna

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

28. maja A.D. 2017

 1. W tym tygodniu liturgicznym obchodzimy:
 • w poniedziałek - Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.
 • w środę - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
 • w czwartek - Wspomnienie św. Justyna, męczennika.
 • w sobotę - Wspomnienie św. Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
 • w niedzielę - Niedziela Zesłania Ducha Świętego
 1. Rocznica pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii odbędzie się w niedzielę 18. czerwca. Spotkanie rodziców i dzieci 11. czerwca po mszy świętej.


 2. W następną niedzielę, tj.: 4. czerwca msza święta będzie celebrowana o g. 10:00 w Kaplicy pw. Józefa Sánchez del Río na plebanii. Nie będzie mszy św. w głównym kościele.


 3. Ze względu na to, że jesteśmy Kościołem wyznającym polskokatolicyzm i potrzebujemy miejsca gdzie godnie będziemy mogli sprawować wszystkie czynności liturgiczne począwszy od niedzieli 11. czerwca msze św. i wszystkie inne nabożeństwa będziemy sprawować w nowym kościele. Przystosowanym do wykonywania posługi katolickiej. W kościele, w którym na stałe ma miejsce Chrystus w tabernakulum, gdzie słowo Sacrum wypełnia w całości swoje znaczenie. Parafia zmienia miejsce w tym miesiącu lecz pierwsza msza święta w nowym kościele będzie celebrowana w niedzielę 11. czerwca o g.: 14:00. Wszystkie msze św. będą celebrowane "ad orientem"  czyli w stronę wchodu, tyłem do wiernych.
  1 Albert Drive, Glasgow G41 2PE 4. Nabożeństwa majowe są odprawiany w dni powszednie po mszy św. o g. 10:00 w kaplicy na plebanii.
 5. Od 1. czerwca w dni powszednie będzie odprawiane Nabożeństwo czerwcowe.
 6. Nasza ojczyzna jest tam, gdzie jest Chrystus, nasza ojczyzna w niebie. Idźcie w życie i żyjcie tak, aby być tam, gdzie jest nasz Pan, który wstąpił do nieba. Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas w nadziei i dążeniu do zbawienia.

ks. Proboszcz

Maksymilian Maria MacAulay

NOWE MIEJSCE PARAFII NA MAPIE

Comments are closed.