Ogłoszenia na XXII. Niedzielę zwykłą

XXII. Niedziela zwykła

3. września A.D. 2017

  1. W tym tygodniu liturgicznym obchodzimy:
      • w czwartek - pierwszy czwartek miesiąca.
      • w piątek - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
  1. W dniu 31. sierpnia wygasła nasza tymczasowa jurysdykcja Kościoła Starokatolickiego w RP. Do czasu uregulowania spraw zwierzchnictwa nad Kościołem Starokatolickim, parafia będzie miała status parafii pozajurysdykcyjnej.
  2. Myślimy i postępujemy po ludzku, ale Chrystus w tej ofierze ukazuje nam swoją wolę i obdarza nas chrześcijańską mądrością. Idąc za Chrystusem z krzyżem swych cierpień i trudów, naśladując Go w wypełnianiu woli Ojca, zyskujemy życie. Aby mieć w sobie to Boże życie, przyjmijmy błogosławieństwo.

 

 

Comments are closed.