Ogłoszenia na Niedzielę – Święto św. Rodziny

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Józefa i Maryi

31. grudnia A.D. 2017

 1. W tym tygodniu liturgicznym obchodzimy:
   • w poniedziałek  - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
   • we wtorek  - Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
   • w środę - Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa.
   • w sobotę  - Uroczystość Objawienia Pańskiego.
   • w niedzielę  - Święto Chrztu Pańskiego.
  1. Msza święta w dniu jutrzejszym o g. 18:00.
  2. Na końcu kościoła wyłożone są formularze zgłoszenia chęci przyjęcia kapłana z wizytą duszpasterską. Wizyty duszpasterskie będą trwały w naszej parafii przez okres Narodzenia Pańskiego, tj.: do 6. stycznia.
  3. Abraham stał się ojcem wierzących dzięki wyjściu z Ur Chaldejskiego i złożonej z syna ofierze; Józef z Maryją stali się ludźmi obietnicy przyjmując Poczętego z Ducha Świętego; Symeon i Anna dali o Nim świadectwo z świątyni Jerozolimskiej. Również dla nas, słuchających Słowa i Karmiących się Ciałem Jezusa, Bóg przygotował propozycje zaangażowania się w naszych środowiskach. A dla naszej wolnej odpowiedzi i zaangażowania udziela swojego błogosławieństwa.

 

ks. Proboszcz

Maksymilian Maria MacAulay

PARAFIA NA MAPIE

Comments are closed.