Ogłoszenia na Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej

Niedziela Męki Pańskiej

25. marca 2018 roku

  1. W najbliższym tygodniu liturgicznym obchodzimy Wielki Tydzień:
  • 29.03 Wielki Czwartek g.: 18:00 - pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.
  • 30.03 Wielki Piątek g.: 19:00 - pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Czuwanie przy Grobie Pańskim po zakończeniu liturgii do g.: 23:00.
  •  31.03 Wielka Sobota - kontynuacja czuwania przy Grobie Pańskim od g.: 12:00 do g.: 16:00. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny o godzinach 12:30, (w języku białoruskim o g.: 13:00) 13:30, 14:30 oraz 15:30. Rozpoczęcie Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną o g.: 19:00.
  1. Informuję, że od kwietnia parafia będzie pod jurysdykcją Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii, zgodnie z założeniem Rady Parafialnej. Na biskupa Kościoła, zdecydowaliśmy wybrać JE Ks Bp Andrew Hall'a, który zgodził się piastować urząd Prymasa Kościoła.
  2. Prośmy Boga o błogosławieństwo i łaskę, abyśmy z nadzieją wkroczyli w Wieli Tydzień Paschalny rozważając tajemnicę uniżenia i wywyższenia Jezusa Chrystusa. Prośmy Boga, abyśmy nigdy nie wzgardzili miłością Jezusa, która wyraziła się przez Krzyż – znak pojednania i zbawienia.

Proboszcz

ks. M.M. MacAulay

Comments are closed.