Ogłoszenia na XXVII. Niedzielę zwykłą

XXVII. Niedziela zwykła

7. października 2018 roku

  1.  Rozpoczęliśmy miesiąc październik, w którym szczególną uwagę poświęcamy modlitwie na różańcu. Nabożeństwo różańca świętego w każdą niedzielę października o g.: 13:45.
  2. Na kościele wystawione są karteczki na wypominki półroczne. Zmarłych należy wypisać i dostarczyć do końca października. Msza święta w intencji osób wymienionych w wypominkach z zapaleniem zniczy przy symbolicznym grobie we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2. listopada o g.: 19:00.
  3. Za ofiary złożone z wypominkami już teraz składam serdeczne Bóg zapłać
  4. Jedność jaką tworzymy z Chrystusem i między sobą nigdy się nie kończy, ona zawsze trwa i nikt nie może jej zniszczyć. Na dalszy trud budowania jedności między braćmi przyjmijmy błogosławieństwo Trójjedynego Boga.

Msza święta we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych będzie celebrowana 2. listopada AD 2018  o godzinie 19:00. Wierni, którzy złożyli tzw. "Wypominki", podczas wyczytywania ich zmarłych zapalą znicz przy symbolicznym grobie ustawionym w prezbiterium kościoła. Zachęcamy do licznego udziału w naszej wspólnej modlitwie za naszych ukochanych, których już nie ma wśród nas.

Comments are closed.