Patriotyczna msza święta

Już jutro o g.: 14:00 zostanie odprawiona uroczysta msza święta w 100lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Jest to także XIX. rocznica śmierci pułkownika Wojska Polskiego Jana Kardasa ps. "Piotr", którego wspominamy każdego roku w naszej parafii. Zapraszamy wszystkich serdecznie do wspólnej modlitwy, a poniżej przypominamy zarys życiorysu płk. Kardasa.

Jan Kardas ps. „Piotr” pułkownik Wojska Polskiego, jeden z założycieli Korpusu Wojska Polskiego, założyciel i do śmierci prezes Ogólnopolskiego Związku Byłych Żołnierzy Korpusu Wojska Polskiego w Częstochowie.

Jan Kardas urodził się w 1921 roku w Rębielicach Królewskich, w rodzinie chłopskiej. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę powszechną – w roku 1934. We wrześniu 1935 wstąpił ochotniczo do 27. Pułku Piechoty w Częstochowie. Po napaści wojsk hitlerowskich na Polskę dzielił tragiczny los tego pułku w walkach pod Janowem, Złotym Potokiem, pod Szydłowcem, Radomiem, Puławami i Rzejowicami, gdzie po ostatecznym rozbiciu pułku dostał się do niewoli. Osadzony w obozie przejściowym w Radomiu, 20 września zbiegł i szczęśliwie wrócił do domu. W 1940 roku wstąpił do ruchu konspiracyjnego ZWZ-AK. Od czerwca 1941, po złożeniu przysięgi dostał zadanie: miał przewodzić Oddziałem Batalionów Chłopskich, jako komendant na terenie gminy Popów. Z tym oddziałem brał udział w licznych akcjach bojowych. Za to, że odważnie i skutecznie walczył z Niemcami, jesienią 1943 r. została aresztowana Jego matka wraz z rodziną, która została zamordowana w Auschwitz.

W wigilię Bożego Narodzenia 1944, w drodze na kolejną akcję bojową, wpadł w zasadzkę na Rynku Wieluńskim w Częstochowie. Osadzono Go w więzieniu na Zawodziu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej 16 stycznia 1945 został uwolniony i wrócił do domu. W kwietniu 1949 wraz z najbliższymi kolegami założył konspiracyjną organizację pod nazwą Korpus Wojska Polskiego, do której wstępowali młodzi entuzjaści niepodległościowi. W lutym 1950 roku nastąpiły liczne aresztowania członków tej organizacji. Wśród zatrzymanych znalazł się również Jan Kardas. W ubeckich więzieniach przeszedł gehennę przesłuchań: bito Go i torturowano. W listopadzie 1951 sąd wojskowy skazał Go na pięć lat ciężkiego więzienia i skierował do kamieniołomów w Strzelcach Opolskich. Schorowany i wycieńczony fizycznie, został zwolniony do domu po ponad trzech latach.

Działał społecznie w Lidze Obrony Kraju i Związku Inwalidów Wojennych. Założył Ogólnopolski Związek Byłych Żołnierzy Korpusu Wojska Polskiego i aż do śmierci pełnił w nim funkcję prezesa. Również jako prezes przez ponad siedem lat kierował Zarządem Wojewódzkim, a następnie Zarządem Okręgowym Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Częstochowie. Był członkiem Zarządu Głównego tego związku. Uzyskał honorowy tytuł Weterana Walk Niepodległościowych.

Wyznawał zasadę: nie medale, nie ordery zdobią człowieka, lecz jego rozum, serce, służba Bogu i Ojczyźnie. Zmarł z powodu udaru mózgu 12 listopada 1999 roku w Poliklinice MSWiA w Częstochowie.

W 2000 roku w Rędzinach koło Częstochowy z inicjatywy dh. Anny Barwaniec i dh. Adama Szulca powstał zastęp „Ostatni Skaut”, który obrał sobie za patrona pułkownika Jana Kardasa. Rok później nastąpiło samorozwiązanie zastępu. W Gimnazjum nr 9 w Częstochowie dwóch zastępowych założyło Częstochowską Drużynę Harcerską „Tygrysy”, którą wówczas opiekowała się mgr Elżbieta Chodorowska. W 2001 r. drużyna otrzymała 25. numer. 12 listopada 2004 r. z rąk hm. Adriana Starońka – Komendanta Hufca ZHP Częstochowa drużynie nadano imię Pułkownika Wojska Polskiego Jana Kardasa ps. „Piotr”. Drużyna zmieniła nazwę na „Joyful”. Po mszy św. w Kościele św. Antoniego z Padwy w Częstochowie odbyły się uroczystości, które miały miejsce w ZSTiO im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, na której to przyznano Dyplomy Honorowego Członka Drużyny:

Bp Antoni Długosz – biskup pomocniczy częstochowski,

hm. Adrian Staroniek – Komendant Hufca ZHP Częstochowa,

Czesława Kardas – żona płka Jana Kardasa,

dr inż. Tadeusz Wrona – prezydent miasta Częstochowa

mgr Elżbieta Chodorowska – malarka, była drużynowa 25. CDH „Tygrysy”

Harcerze aktywnie współpracowali z 44. kołem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Rędzinach na czele z por. Stanisławą Gęsiarz. Drużyna utrzymywała także kontakt z żoną zmarłego, panią Czesławą Kardas. Rozkazem Komendanta Hufca ZHP Częstochowa, drużynę zamknięto z powodu braku członków w 2007 r.

 

Comments are closed.