Misja

Działalność parafii

A

Ewangelizacja.

Przekazywanie Chrystusa poprzez katechizację, chrzest i udzielanie sakramentów.

Ewangelizacja osiąga swój cel, gdy Ewangelia jest przyjęta i przyswojona, tak iż staje się programem nowego życia. Oznacza to wstąpienie do wspólnoty, która jest znakiem przemiany i nowości życia, zwłaszcza dzięki łaskom sakramentalnym.

B

Wychowanie.

Wychowanie jest procesem, wobec którego chrześcijanin nie może być obojętny.

Dokonuje się ono przede wszystkim w rodzinie, ale także w szkole, w parafii, na boisku - wszędzie tam, gdzie człowiek doświadcza relacji z innymi ludźmi. Wychowanie ma wielką moc - potrafi sprawić, iż dziecko może stać się osobą świętą.

C

Wierność.

Jako część Tradycji Kościoła, liturgia musi być chroniona, zachowana i szanowana.

Kult Boży, święta i boska liturgia, to spotkanie Boga z człowiekiem. To Bóg podejmuje inicjatywę. On, Pan historii i wszechświata, zawsze nas wyprzedza: przez swoje catabasi (zejście) mówi do nas i nas zbawia.

W skrócie

Parafia została erygowana przez bpa Kramera 2. lutego 2015 roku. W tym także dniu ksiądz proboszcz MacAulay przyjął z rąk bpa Hall'a święcenia prezbiteratu.

Parafia początkowo mieściła się w protestanckich kościołach w dzielnicy Castlemilk, a następnie Cathcart. We wrześniu 2017 roku została przeniesiona na stałe do jednego z kościołów na Pollokshields , gdzie w pełni może wykonywać wszystkie katolickie czynności liturgiczne. Ze względu na pochodzenie księdza proboszcza, patronką parafii została NMP Częstochowska, która przez całe życie była bliska ks. Maksymilianowi.

W miejscu zamieszania księdza proboszcza na tzw. plebani mieści się Kaplica.

Kaplica została utworzona przez księdza proboszcza MacAulay'ego na wiosnę 2017 roku. Pierwsza msza święta została odprawiona w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski tj.: 3. maja.

Kaplica jest dedykowana świętemu Józefowi Sánchez del Río, a sprawowane w niej msze są transmitowane na żywo na kanale YouTube.

Rodacy, którzy mieszkają poza swoją rodzinną parafią ponad pół roku, mają obowiązek zapisać się do parafii w aktualnym miejscu zamieszkania.

Tylko osoby zapisane do parafii mogą prosić o udzielenie Chrztu, Pierwszej Komunii, przygotowanie dokumentów do zawarcia małżeństwa, czy wystawienie zaświadczenia np. dla rodziców chrzestnych. Osobami należącymi do naszej Parafii są Ci, którzy:

Ponieważ jest wielu parafian, którzy zmienili adres a także numer telefonu, bardzo prosimy o uzupełnianie danych na karcie przynależności.

Zapis do parafii nie wiąże się z automatycznym przejściem do Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii. Naszymi parafianami są także wierni Kościoła Rzymskokatolickiego i Anglikańskiego. Należy mieć na uwadze rodziców, że decyzja o przyjęciu przez dziecko sakramentu Chrztu świętego w naszej parafii wiąże się z przynależnością dziecka do Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii, jednakże Chrzest przyjęty zgodnie z katolickimi zasadami (w Kościele Polskokatolickim w Wielkiej Brytanii Chrztu udziela się z zachowaniem obrzędu przepisanego w zatwierdzonych księgach liturgicznych Kościoła Rzymskokatolickiego) jest w praktyce akceptowany w innych denominacjach włączając w to Kościół Rzymskokatolicki.

Jurysdykcja

Prawa zwierzchnie nad parafią obejmuje Kościół Polskokatolicki w Wielkiej Brytanii zarejestrowany pod numerem SC594199.

Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Artur Robert Wieciński

Dewiza Kościoła: Benedictus qui venit in nomine Domini.