Misja

Działalność parafii

A

Ewangelizacja.

Przekazywanie Chrystusa poprzez katechizację, chrzest i udzielanie sakramentów.

Ewangelizacja osiąga swój cel, gdy Ewangelia jest przyjęta i przyswojona, tak iż staje się programem nowego życia. Oznacza to wstąpienie do wspólnoty, która jest znakiem przemiany i nowości życia, zwłaszcza dzięki łaskom sakramentalnym.

B

Wychowanie.

Wychowanie jest procesem, wobec którego chrześcijanin nie może być obojętny.

Dokonuje się ono przede wszystkim w rodzinie, ale także w szkole, w parafii, na boisku - wszędzie tam, gdzie człowiek doświadcza relacji z innymi ludźmi. Wychowanie ma wielką moc - potrafi sprawić, iż dziecko może stać się osobą świętą.

C

Wierność.

Jako część Tradycji Kościoła, liturgia musi być chroniona, zachowana i szanowana.

Kult Boży, święta i boska liturgia, to spotkanie Boga z człowiekiem. To Bóg podejmuje inicjatywę. On, Pan historii i wszechświata, zawsze nas wyprzedza: przez swoje catabasi (zejście) mówi do nas i nas zbawia.

W skrócie

Parafia została erygowana przez bpa Kramera 2. lutego 2015 roku. W tym także dniu ksiądz proboszcz MacAulay przyjął z rąk bpa Hall'a święcenia prezbiteratu.

Parafia początkowo mieściła się w protestanckich kościołach w dzielnicy Castlemilk, a następnie Cathcart. We wrześniu 2017 roku została przeniesiona na stałe do jednego z kościołów na Pollokshields , gdzie w pełni może wykonywać wszystkie katolickie czynności liturgiczne. Ze względu na pochodzenie księdza proboszcza, patronką parafii została NMP Częstochowska, która przez całe życie była bliska ks. Maksymilianowi.

Rodacy, którzy mieszkają poza swoją rodzinną parafią ponad pół roku, mają obowiązek zapisać się do parafii w aktualnym miejscu zamieszkania.

Tylko osoby zapisane do parafii mogą prosić o udzielenie Chrztu, Pierwszej Komunii, przygotowanie dokumentów do zawarcia małżeństwa, czy wystawienie zaświadczenia np. dla rodziców chrzestnych. Osobami należącymi do naszej Parafii są Ci, którzy:

Ponieważ jest wielu parafian, którzy zmienili adres a także numer telefonu, bardzo prosimy o uzupełnianie danych na karcie przynależności.

Zapis do parafii nie wiąże się z automatycznym przejściem do Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii. Naszymi parafianami są także wierni Kościoła Rzymskokatolickiego i Anglikańskiego. Należy mieć na uwadze rodziców, że decyzja o przyjęciu przez dziecko sakramentu Chrztu świętego w naszej parafii wiąże się z przynależnością dziecka do Kościoła Polskokatolickiego w Wielkiej Brytanii, jednakże Chrzest przyjęty zgodnie z katolickimi zasadami (w Kościele Polskokatolickim w Wielkiej Brytanii Chrztu udziela się z zachowaniem obrzędu przepisanego w zatwierdzonych księgach liturgicznych Kościoła Rzymskokatolickiego) jest w praktyce akceptowany w innych denominacjach włączając w to Kościół Rzymskokatolicki.

Jurysdykcja

Prawa zwierzchnie nad parafią obejmuje Kościół Polskokatolicki w Wielkiej Brytanii.

  • ks. Abp A.R. Wieciński  (07.2018 - 05.2019)
  • ks. bp A. Hall (04 - 07.2018)