Duszpasterze

Obecnie w naszej parafii pełni posługę dwóch kapłanów.

Proboszcz Parafii
ks. kan. Maksymilian Maria MacAulay

Ksiądz MacAulay urodził się w Częstochowie w 1986 roku. Uczęszczał do Niższego Seminarium Archidiecezji Częstochowskiej, które przerwał z powodów rodzinnych. Kształcenie teologiczne rozpoczął w Glasgow w 2012 roku. Po trzech latach studiów, 2. lutego 2015 roku otrzymał święcenia w stopniu prezbitera z rąk J.E. ks. bp A. Hall'a.

W marcu 2018 roku uhonorowany godnością kanonika, który zobowiązany jest do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz miejscowym biskupem.

Od czerwca 2017 roku w parafii rezyduje ks. doktorant Kazimir Ryshkevich.

Comments are closed.