Nabożeństwa

Msze święte w niedzielę i uroczystości są celebrowane o g.: 14:00 w kościele przy 1 Albert Drive w Glasgow

Eucharystia jest sprawowana Ad orientem w języku polskim w zwyczajnej formie rytu rzymskiego Novus Ordo Missae. Msze święte w święta, które wypadają w tygodniu są odprawiane zgodnie z ogłoszeniami parafialnymi.

Nabożeństwa: majowe, czerwcowe i październikowe są odprawiane w każdą niedzielę danego miesiąca o g.: 13:45

Nabożeństwo do Matki Bożej połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w każdą niedzielę maja. W niedziele czerwca spotykamy się przed mszą świętą na nabożeństwie poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.  Różaniec święty odmawiamy przed Najświętszym Sakramentem w każdą niedzielę października.

Nabożeństwo Gorzkich żali jest odprawiane w każdą niedzielę Wielkiego Postu o g.: 13:45

Nabożeństwo pasyjne połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, odprawiane przed niedzielną mszą świętą w okresie Wielkiego Postu.

Nabożeństwo Drogi krzyżowej jest odprawiane w każdy piątek Wielkiego Postu o g.: 18:30

Nabożeństwo o charakterze adoracyjnym, odprawiane w każdy piątek Wielkiego Postu.

Wypominki / Zalecki

Wierni składają na karteczkach imiona i nazwiska zmarłych, za których modlimy się począwszy od 2. listopada przez pół roku przed każdą niedzielną mszą świętą.

Comments are closed.