Sakramenty

Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących. W Kościołach polskokatolickich istnieje siedem sakramentów:

– chrzest (łac. baptismum)
– bierzmowanie (s. zstąpienia Ducha Świętego) (confirmatio)
– eucharystia (eucharistia)
– pokuta (spowiedź, s. pojednania) (paenitentia)
– namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
– kapłaństwo (sacri ordines)
– małżeństwo (matrimonium)

W naszej parafii możesz otrzymać powyższe sakramenty po ówczesnym uzgodnieniu przebiegu przygotowań i dogodnego terminu, osobiście z księdzem proboszczem po każdej mszy świętej niedzielnej.

Comments are closed.